Mūsu misija

Radīt iespējas tiem, kas meklē veidus, kā mainīt savu nākotni, vairojot savas zināšanas un prasmes tagadnē.

Mūsu mērķis

Izglītot sabiedrību par materiālās un garīgās dabas jautājumiem, lai nodrošinātu tās indivīdiem iespēju tikt līdzi laika pārmaiņām un palīdzētu atrast savu vietu kopējā sistēmā.

Mūsu uzdevumi

Apkopot un izplatīt informāciju par materiālās un garīgās realitātes jautājumiem.

Veidot mācību materiālus un organizēt sabiedrības apmācības.

Piesaistīt jaunus pasniedzējus un veikt viņu intelektuālā darba noformēšanu produkta veidolā.

Sniegt palīdzību citiem savu ideju vai produkcijas popularizēšanā un realizācijā.